Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

Blijf op de hoogte van wat er in Maastricht en onze fractie speelt

Selecteer type

Selecteer domein

Sort by date
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Instagram

English below: 🚗🚴‍♂️Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde leef- en werkomgeving. Daarom pleit Volt Maastricht voor een autoluw Wyck, een plan dat deze bruisende wijk toegankelijker maakt voor voet- en fietsverkeer en een gezondere luchtkwaliteit krijgt door onnodig autoverkeer te weren. Tijdens de seminar Leefbaar Wyck heeft Volt de kans gekregen om naar de visie en zorgen van de ondernemers van Wyck te luisteren. Hier zien we dat voor hun autoluw Wyck nog steeds betekent: helemaal geen auto's meer! Maar dit is niet de realiteit. Ironisch genoeg, komt de visie van de ondernemers en het plan van de gemeente veel met elkaar overeen! Volt Maastricht blijft dus nog steeds pleiten voor het implementeren van een autoluw Wyck, en vraagt tegelijkertijd aan de gemeente om de inhoud van het plan beter en vaker te communiceren met haar inwoners. Want aan het einde van de dag profiteert iedereen er aan. English: Everyone has the right to a safe and healthy living and working environment. Volt Maastricht thus argues for a car-free Wyck, a plan that makes this vibrant neighbourhood more accessible for pedestrians and cyclists while simultaneously improving its air quality. During the seminar Liveable Wyck, Volt was given the opportunity to listen to the vision and concerns of Wyck's entrepeneurs. Here we still see that for them, car-free Wyck still means: no cars at all! However, this is not the reality. Ironically, the vision of the entrepreneurs and the plan of the municipality have alot in common! Therefore, Volt Maastricht continues its support for the implementation for a car-free Wyck, and simultaneously asks the municipality to communicate the content of the plan more effectively and frequently to its inhabitants. Because at the end of the day everyone profits from this policy.

30.9.2023

Instagram

🏥💜ENGLISH BELOW 🤝Samenwerken voor een solide zorgsysteem De “Zorgstaat BV” is failliet. Of het nu gaat om de monopolistische zorgbedrijven die burger en overheid schaakmat zetten, of om het feit dat we ons in het aankomend decennium moeten klaarmaken voor een grote demografische verschuiving: zoals de Nederlandse zorgstaat nu is opgezet, werkt die niet meer. Ons burgerlid, @ryanwilmes_, schreef er laatst een kritische analyse over de huidige situatie in Maastricht: de Gouden Troon van BV Zorg. Die kun je nog steeds in de bio lezen! Ondertussen heeft onze fractievoorzitter @jules.ortjens collega’s opgeroepen om samen een brief op te stellen voor de toekomstige premier: een aanzet tot een “stembusakkoord” met brede richtlijnen voor een radicale hervorming in de zorg. Kijk hier de speech met de reactie van de wethouder terug! 🤝Collaborating for a solid healthcare system The Dutch “Heathcare, Inc.” system is bankrupt. Whether it’s the monopolistic healthcare companies that corner citizens and politics, or the fact that we have to prepare for a major demographic shift in the coming decade: the current Dutch healthcare system no longer works. Our council assistant, @ryanwilmes_, recently wrote a critical analysis of the current situation in Maastricht: the Golden Throne of Healthcare Inc. You can still read that one in the bio! Meanwhile, our party leader and council group chairman @jules.ortjens called on Council colleagues to jointly draft a letter for the future Prime Minister: a push for a “ballot agreement” with broad guidelines for radical reform in Dutch healthcare. Watch the speech back here, including the response of the City Executive for healthcare!

27.9.2023

Instagram

We hebben geweldig nieuws: ons Maastrichts Burgerlid Economie & Cultuur, Romy Frijters, staat op nummer zes van de concept-kandidatenlijst van Volt voor de aankomende Tweede Kamerverkiezing. Romy is al langer politiek actief en sinds maart 2022 burgerlid in de Maastrichtse gemeenteraad. Hier vertegenwoordigt zij Volt in het domein Economie en Cultuur. In deze rol, als inwoner van Maastricht en Limburg, en als dochter van een grensondernemer, weet Romy als geen ander hoe Haags beleid kan schuren met de belangen van ons grensgebied. "Dit moet anders: zeker als je kijkt naar het gedaalde vertrouwen in de overheid in onze regio. Ik wil met mijn kandidaatstelling een brug slaan tussen de regio en politiek Den Haag. Ik wil de belangen van onze Europese regio meer onder de aandacht brengen, nog meer dan dat we nu in de Maastrichtse raad kunnen doen. Onze regionale belangen wijken vaak af van wat wordt gezien als nationaal belang."  In het concept-verkiezingsprogramma staan een aantal ambities voor de grensregio's uitgewerkt, mede door de inzet van de Maastrichtse fractie. "We hebben meteen een aantal punten aangedragen die volgens ons niet mochten ontbreken in het Volt-verkiezingsprogramma. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van grensoverstijgende criminaliteit, investeringen in Euregionaal openbaar vervoer en het erkennen van diploma's in Nederland, België en Duitsland.” Toch is dit voor Romy pas een eerste stap: “De problematiek benoemen is niet genoeg: het is nu tijd dat we deze ook aanpakken. Met een nieuwe lijst én een nieuwe fractie zal Volt de Europese waarden echt zichtbaar moeten gaan maken in de grensregio, daar waar Europa het meest voelbaar is." Lees het hele blog in de bio! #volt #politiek #tweedekamer

16.9.2023

Instagram

💚🌳We are swapping old politics for new, Maastricht needs a Green Deal! Ten years ago, the Environmental Zone could have made the difference in reducing diesel cars. With the declining number of diesel cars, it would now be mere symbol politics, recent research suggests. Let's invest the five million, which was intended for the environmental zone, in effective measures for better air quality. Volt calls for a genuine Maastricht Green Deal. @jules.ortjens proposed the idea in the City Council. The Limburger (newspaper) is enthusiastic. Now it's up to the Executive Board! The motion to move the money passed. Now we have to work towards proper distribution of this money. What are our next steps and do you want to contribute ideas on what should be in the deal? We will ask written questions on effectiveness A public meeting will be held on the subject (everyone is welcome) In October we will concretely discuss what the content of this Green Deal should be So if you have concrete steps for a more green Maastricht, know where to find us! NEDERLANDS: We wisselen oude politiek in voor nieuwe, Maastricht heeft een green deal nodig! Tien jaar geleden had de Milieuzone het verschil kunnen maken in het terugdringen van dieselauto's. Met het terugnemend aantal dieselauto’s zou het nu slechts symboolpolitiek zijn, stelt recentelijk onderzoek. Laten we de vijf miljoen, die voor de milieuzone bestemd was, investeren in effectieve maatregelen voor betere luchtkwaliteit. Volt pleit voor een echte Maastrichtse Green Deal. @jules.ortjens heeft het idee voorgesteld in de Gemeente Raad. De Limburger is enthousiast. Nu het College nog! De motie om het geld te verplaatsen heeft het gehaald. Nu moeten toewerken naar een goede verdeling van dit geld. Wat zijn onze vervolgstappen en wil jij meedenken over wat er in de deal moet komen te staan? We gaan schriftelijke vragen stellen over de effectiviteit Er zal een public meeting gehouden worden over dit onderwerp (iedereen is welkom) In oktober zullen we concreet bespreken wat de inhoud moet zijn van deze green deal Dus als jij concrete stappen hebt voor een groener Maastricht, weet ons te vinden! #politics

30.6.2023

Instagram

📣 Important update! 🚨 We regret to inform you that the 5 June public meeting cannot take place. But rest assured, there is an alternative immediately!🌟 This is because half of our group is in bustling Bucharest for the European Congress, which means we cannot go ahead with the official meeting. But we have something special in store for you! The other half of the group will gather at the familiar café Forum. 🎉 Here we will meet over drinks and a cosy atmosphere to talk about local politics and just have a nice evening! So, do you need an informal gathering where you can freely share your views, talk about local issues or just enjoy a fun evening? Then you are most welcome on 5 June at 19:30 in the attic of café Forum! Don't miss this chance to get involved and make your voice heard in a relaxed setting. We look forward to welcoming you and making it a fun evening together! 🗣️💫 📣 Belangrijke update! 🚨 Helaas moeten we jullie mededelen dat de public meeting van 5 juni niet kan doorgaan. Maar wees gerust, er is meteen een alternatief!🌟 De helft van onze fractie is namelijk in het bruisende Boekarest voor het Europese congres, waardoor we de officiële meeting niet door kunnen laten gaan. Maar we hebben iets bijzonders voor jullie in petto! De andere helft van de fractie zal zich verzamelen in het vertrouwde café Forum. 🎉 Hier zullen we onder het genot van een drankje en een gezellige sfeer samenkomen om te praten over lokale politiek en gewoon een leuke avond te hebben! Dus, heb jij behoefte aan een informele bijeenkomst waar je vrijuit je mening kunt delen, wilt praten over lokale kwesties of gewoon wilt genieten van een gezellige avond? Dan ben je van harte welkom op 5 juni om 19:30 op de zolder van café Forum! Mis deze kans niet om betrokken te raken en jouw stem te laten horen in een ontspannen setting. We kijken ernaar uit om jou te verwelkomen en er samen een leuke avond van te maken! 🗣️💫 #SocialDrinksMaastricht, #MaastrichtPolitics, #MaastrichtNetworking, #MaastrichtSocial, #MaastrichtEvents, #MaastrichtMeeting, #MaastrichtGathering, #MaastrichtConnections, #MaastrichtSocialising, #MaastrichtNightlife

30.5.2023

Instagram

🤝🌍💪🏼Mayor Penn-te Strake's statement that criminals would rule Limburg caused controversy last week. Our party leader @jules.ortjens spoke about it with @rtvmaastricht . When it comes to criminality, it is more important than ever in a border area to make it possible for the different countries involved to cooperate in an efficient way. So... Liège and Aachen, let's work together on this and call our new mayor as of July 1. 🇫🇷🥖 La déclaration du maire Penn-te Strake selon laquelle les criminels gouverneraient le Limbourg a fait polémique la semaine dernière. Notre président de parti, Jules Ortjens, en a d’ailleurs parlé à RTV Maastricht. En matière de criminalité il est extrêmement important, surtout en zone frontalière, de permettre aux différents pays concernés de coopérer efficacement. Alors... Liège et Aix-la-Chapelle, travaillons ensemble ! 🇩🇪🌭 Die Aussage von Bürgermeister Penn-te Strake, dass in Limburg Kriminelle herrschen würden, hat letzte Woche eine Kontroverse ausgelöst. Unser Parteivorsitzender Jules Ortjens hat darüber mit RTV Maastricht gesprochen. Wenn es um Kriminalität geht, ist es in einer Grenzregion wichtiger denn je, eine effiziente Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen beteiligten Ländern zu ermöglichen. Also, Lüttich und Aachen, lasst uns gemeinsam daran arbeiten und am 1. Juli unseren neuen Bürgermeister anrufen. #Limburg #crime #controversy #Volt #crossborder #borderregion #volteurope #transfrontalier #régionfrontalière #RTVMaastricht #zonefrontalière #coopération #Liège #Aachen #travaillerensemble

5.5.2023

Instagram

Vandaag kwam Kamerlid @marieke_koekkoek van @voltnederland langs bij de fractie van Volt Maastricht en gingen we samen naar het MBO Vista College. Vista College zet zich in voor sterkere internationalisering binnen het MBO, zodat de werkende Maastrichtenaren van morgen klaar zijn voor een grensoverstijgende Europese toekomst. Zo gingen we in online gesprek met studenten die op stage zijn in Finland, spraken we met een docent Duits over de uitwisselingen met de Berufsschule in Aken en hadden we het met de afdeling Internationalisering & Euregionalisering over de uitdagingen voor MBO-studenten in onze grensregio! Ontzettend inspirerend om zoveel mensen te zien die onze regio klaarmaken voor een Europese economie! ENGLISH Today, our Volt Nederland MP, Marieke Koekkoek, visited the Volt Maastricht council group. Together we went to the city’s Vocational Education school (MBO), Vista College. Vista College is committed to stronger internationalisation within MBO, so that tomorrow’s Maastricht workers are getting ready for a cross-border European future. We had many different encounters: we went into online conversation with students doing internships in Finland, talked to a German teacher about the exchanges with the Berufsschule (labour school) in Aachen and talked to the Internationalisation & Euregionalisation department about the challenges for MBO students in our border region! Incredibly inspiring to see so many people preparing our region for a European economy! #Internationalisation #Education #Onderwijs #Maastricht #MBO #Volt #ToekomstMadeInEurope

11.2.2023

Instagram

All across Europe energy prices are skyrocketing and the most vulnerable individuals and families are experiencing the consequences. The Maastricht municipality doesn’t want to sit idle while people struggle to pay their bills. That’s why the council, partly thanks to our efforts, secured an emergency fund to help those in need. But of course, there are some complicated requirements that you’ll have to meet in order to receive energy compensation. We created this flowchart to help you navigate the different possibilities to be eligible for any kind of energy allowance. Find out if you’re entitled to compensation by following the flowchart above. If you have any questions or need help applying for the energy compensation, tap the link in our bio or visit our Volt Booth at Brusselsestraat 53B. We’re open every Friday from 10.00 to 18.00. (NEDERLANDS) Overal in Europa stijgen de energieprijzen en de meest kwetsbare individuen en families voelen de consequenties hiervan. The gemeente Maastricht wil niet toekijken terwijl men moeite heeft met het betalen van de rekeningen. Dit is waarom de raad, mede door onze inzet, in Maastricht een noodfonds heeft ingesteld voor mensen in financiële moeilijkheden. Aangezien er nu verschillende mogelijkheden zijn om aanspraak te maken op een energietoeslag, hebben we bovenstaande flowchart gemaakt. Ontdek of je recht hebt op de energiecompensatie door de bovenstaande flowchart te doorlopen. Heb je vragen, opmerkingen, vind je Engels lastig, of wil je hulp bij het aanvragen van de energiecompensatie? Kom dan naar ons Brussels Loketje! We zijn open elke vrijdag van 10.00 tot 18.00! #energiecrisis #energycrisis #eu #maastricht #emergencyfund

17.1.2023