Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

Blijf op de hoogte van wat er in Maastricht en onze fractie speelt

Selecteer type

Selecteer domein

Sort by date
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Instagram

Vandaag kwam Kamerlid @marieke_koekkoek van @voltnederland langs bij de fractie van Volt Maastricht en gingen we samen naar het MBO Vista College. Vista College zet zich in voor sterkere internationalisering binnen het MBO, zodat de werkende Maastrichtenaren van morgen klaar zijn voor een grensoverstijgende Europese toekomst. Zo gingen we in online gesprek met studenten die op stage zijn in Finland, spraken we met een docent Duits over de uitwisselingen met de Berufsschule in Aken en hadden we het met de afdeling Internationalisering & Euregionalisering over de uitdagingen voor MBO-studenten in onze grensregio! Ontzettend inspirerend om zoveel mensen te zien die onze regio klaarmaken voor een Europese economie! ENGLISH Today, our Volt Nederland MP, Marieke Koekkoek, visited the Volt Maastricht council group. Together we went to the city’s Vocational Education school (MBO), Vista College. Vista College is committed to stronger internationalisation within MBO, so that tomorrow’s Maastricht workers are getting ready for a cross-border European future. We had many different encounters: we went into online conversation with students doing internships in Finland, talked to a German teacher about the exchanges with the Berufsschule (labour school) in Aachen and talked to the Internationalisation & Euregionalisation department about the challenges for MBO students in our border region! Incredibly inspiring to see so many people preparing our region for a European economy! #Internationalisation #Education #Onderwijs #Maastricht #MBO #Volt #ToekomstMadeInEurope

11.2.2023

Instagram

All across Europe energy prices are skyrocketing and the most vulnerable individuals and families are experiencing the consequences. The Maastricht municipality doesn’t want to sit idle while people struggle to pay their bills. That’s why the council, partly thanks to our efforts, secured an emergency fund to help those in need. But of course, there are some complicated requirements that you’ll have to meet in order to receive energy compensation. We created this flowchart to help you navigate the different possibilities to be eligible for any kind of energy allowance. Find out if you’re entitled to compensation by following the flowchart above. If you have any questions or need help applying for the energy compensation, tap the link in our bio or visit our Volt Booth at Brusselsestraat 53B. We’re open every Friday from 10.00 to 18.00. (NEDERLANDS) Overal in Europa stijgen de energieprijzen en de meest kwetsbare individuen en families voelen de consequenties hiervan. The gemeente Maastricht wil niet toekijken terwijl men moeite heeft met het betalen van de rekeningen. Dit is waarom de raad, mede door onze inzet, in Maastricht een noodfonds heeft ingesteld voor mensen in financiële moeilijkheden. Aangezien er nu verschillende mogelijkheden zijn om aanspraak te maken op een energietoeslag, hebben we bovenstaande flowchart gemaakt. Ontdek of je recht hebt op de energiecompensatie door de bovenstaande flowchart te doorlopen. Heb je vragen, opmerkingen, vind je Engels lastig, of wil je hulp bij het aanvragen van de energiecompensatie? Kom dan naar ons Brussels Loketje! We zijn open elke vrijdag van 10.00 tot 18.00! #energiecrisis #energycrisis #eu #maastricht #emergencyfund

17.1.2023

Instagram

Together with our colleagues of NovUM, Volt Maastricht has set up a petition in which we demand the Dutch government to financially support students who are struggling to pay their energy prices during this crisis. At the moment, such a temporary welfare policy is being prepared for all lower income households - with the exception of students. Volt leader @jules.ortjens argues that making such an exception is unjustified and discriminatory: “In Maastricht, a large proportion of the residents benefit directly or indirectly from the existence of its university. We really do have the moral duty to show solidarity with our student population - no matter where they’re from”. Do you want to sign our petition? Go to our insta bio! NEDERLANDS: Samen met onze collega's van NovUM heeft Volt Maastricht een petitie opgezet waarin we de Nederlandse regering oproepen om studenten die moeite hebben om hun energieprijzen te betalen tijdens deze crisis te ondersteunen. Op dit moment wordt een eenmalige tegemoetkoming voorbereid voor alle huishoudens met een lager inkomen, met uitzondering van studenten. Volt-leider @jules.ortjens stelt dat het maken van zo'n uitzondering onterecht en discriminatoir is: "In Maastricht profiteert een groot deel van de inwoners direct of indirect van het bestaan van haar universiteit. We moeten solidair zijn met onze studentenpopulatie - ongeacht waar ze vandaan komen”. Wil jij ook de petitie ondertekenen? Klik op onze insta bio!

27.9.2022

Instagram

Hey there, new Maastrichtian! Welcome to our city, the beating heart of Europe. The new academic year is about to start, which means that we will welcome a lot of new (international) students. Sometimes it can be complicated to find certain information. With all kinds of decentralised information sources, you can lose the overview. Believe us, we also ran into this problem. Don't know where to look? Are you afraid of overlooking something? Volt Maastricht will help you get started. Click on the link in bio for an overview of information sources and a useful guide. Share this post with as many new students as possible, so we can ensure that new Maastricht citizens can start their student life without any worries. — Hey daar nieuwe Maastrichtenaar! Welkom in onze stad, het kloppend hart van Europa. Het nieuwe academisch jaar gaat binnenkort van start, wat betekent dat we weer een hoop nieuwe (internationale) studenten mogen verwelkomen. Soms kan het ingewikkeld zijn om bepaalde informatie te vinden. Met allerlei gedecentraliseerde informatiebronnen kan je het overzicht verliezen. Geloof ons, ook wij zijn hier destijds tegenaan gelopen. Weet je niet waar je moet zoeken? Ben je bang dat je iets over het hoofd ziet? Volt Maastricht helpt je op weg. Klik op de link in bio voor een overzicht van informatiebronnen en een handige gids. Deel deze post met zoveel mogelijk nieuwe studenten, zo zorgen we er samen voor dat nieuwe Maastrichtenaren met een gerust hart kunnen beginnen aan hun studentenleven.

24.8.2022