Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

Visie/missieSpeerpuntenStemgedragBeleidsprogramma's

Organisatie Volt Maastricht

Maak kennis met de fractie en haar ondersteunende teams.

Fractie

Gemeente Maastricht Thumbnail

Fractievoorzitter

Jules Ortjens

Gemeente Maastricht Thumbnail

Raadslid

Mart Den Heijer

Gemeente Maastricht Thumbnail

Burgerlid & city lead

Romy Frijters

Gemeente Maastricht Thumbnail

Burgerlid

Ryan Wilmes

Gemeente Maastricht Thumbnail

Burgerlid

Danny Janssen

Gemeente Maastricht Thumbnail

Secretaris

Jessica Sleijpen

Gemeente Maastricht Thumbnail

Public council meeting chair

Rebecca Warren

Ondersteunende teams

Gemeente Maastricht Thumbnail

Event & community-lead

Edoardo Padovano

Gemeente Maastricht Thumbnail

Event & community-lead

Robin Them

Bestuur Zuid-Limburg

Gemeente Maastricht Thumbnail

Bestuurder

Luka Severens

Gemeente Maastricht Thumbnail

Bestuurder

Wim Aarts

Gemeente Maastricht Thumbnail

Bestuurder

Marleen Siebelt-Breebaart

Gemeente Maastricht Thumbnail

Bestuurder

Collin Alberts

Maastricht voor alle maastrichtenaren In het kloppend hšŸ’œrt van europa

Maastricht is een unieke Europese stad. Samen met Zuid-Limburg vormt Maastricht het knooppunt van de Euregio Maas-Rijn: een gebied ter grootte van de Randstad, met 3,9 miljoen inwoners. Maastricht staat op een kruispunt. Worden wij het hart van Europa of een periferie van Nederland?

Maastricht: het Kloppend Hart van Europa

Bekijk hier onze speerpunten die wij tot en met 2026 willen bereiken om zo het kloppend hart van Europa te worden.

Download hier het coalitie akkoord in twee talen

Download hier het verkiezings
programma in twee talen

Speerpunten

Wonen en leven in een sociaal en inclusief Maastricht

Lees meer

Geen huizencrisis voor studenten

Meer tekst volgt snel!

Huisvesting

Realisatie Studentencampus

Meer tekst volgt snel!

Huisvesting

Betaalbare woningen voor iedereen

Meer tekst volgt snel!

Huisvesting

Realisatie flexibele bestemmingsplannen

Meer tekst volgt snel!

Huisvesting

Veilig voelen in de Euregio

Meer tekst volgt snel!

Diverse & veilige stad

Een diverse en inclusieve stad

Meer tekst volgt snel!

Diverse & veilige stad

Overlast in de stad tegengaan

Meer tekst volgt snel!

Diverse & veilige stad

Economische ongelijkheid tegengaan

Volt gelooft dat economische ongelijkheid de bron is van veel uitdagingen in onze samenleving. Daarom ambieert Volt om in sociaal en economische beleid van onze gemeente, waar mogelijk, altijd rekening te houden met het versterke van gelijke kansen en bestaanszekerheid.

Gelijke kansen

Migranten omarmen

Migratie blijft een thema in de politiek. Bij ieder raadsvoorstel, iedere motie en iedere andere politieke stap binnen de muren van de gemeente, benoemt Volt de noodzakelijke oplossingen om niet-Europese migranten te verwelkomen, te laten participeren in de regio en de taal te leren - zodat Maastricht een open, inclusieve en dynamische thuisstad voor nieuwkomers blijft. Heb jij ideeƫn voor het meer betrekken van migranten in de stad en regio? Contacteer dan jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Gelijke kansen

OZB verhogen

Volt wil in gesprek met experts over een mogelijke verhoging van de ontroerende zaakbelasting, of OZB, in Maastricht. Door de nadruk te zetten op "sterkste schouders, zwaarste lasten", hopen we dat we naar een gelijkwaardigere lokale samenleving toe te kunnen gaan die zorgt voor een gezondere financiƫle situatie, zonder dat de meest fragiele groep in de stad het meest inlevert.

Gelijke kansen

Traineeship internationals Maastricht

Volt wil samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheden om een traineeship voor internationals in Maastricht op te zetten, in samenwerking met UM en Zuyd. We willen op internationaal talent behouden in te stad. Dat kan, bijvoorbeeld, door als gemeente actief Vlaamse afstuderenden en statushouders die Nederlands aan het leren zijn actief te werven, of een Master-programma op te zetten in samenwerking met UM en Zuyd.

Kenniseconomie

Nieuw bureau arbeidsbemiddeling

Volt wil kijken naar de mogelijkheden om nieuwe Maastrichtenaren, om het even welke nationaliteit, te begeleiden via een nieuw bureau arbeidsbemiddeling. In gesprek met het de gemeente willen we kijken in hoeverre dit mogelijk is.

Kenniseconomie

Energietoeslag voor internationals beschikbaar stellen

In 2022 kreeg Volt het voor elkaar om de energietoeslag beschikbaar te stellen voor internationale studenten - ook niet-Europese! Dat is uniek in Nederland en daar zijn we hartstikke trots op. We blijven strijden voor een sociaal systeem in Maastricht dat zoveel mogelijk rekening houdt met niet-Nederlanders. Zelf ideeƫn? Contacteer jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Sociaal domein

Lokaal georganiseerde mantelzorg

Volt wil in samenspraak met de gemeente kijken naar de mogelijkheid om wijkgebonden budgetten te introduceren voor de mantelzorg, zodat er minder financiƫle druk staat op gemeentelijke coƶrdinatie en de toegankelijkheid van mantelzorg groter wordt.

Sociaal domein

Laaggeletterdheid terugdringen

Laaggeletterdheid ligt in Maastricht hoger (13%) dan regionaal en landelijk (11-12%). We willen met lokale partners, zoals Vista College, in gesprek over het aanpakken van dit probleem. Heb jij ideeƫn? Mail dan jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Sociaal domein

Ɖchte decentralisatie: financiĆ«le middelen lobbyen naar Maastricht

Volt is voor Ʃchte decentralisatie van het sociaal domein: meer politieke ruimte voor de lokale politiek is goed voor een democratie dichtbij de mensen. Maar dan moeten we daar ook het Haagse geld voor krijgen! De Haagse "decentralisatie" was eigenlijk een verkapte bezuiniging. Die proberen we op alle niveaus in het land tegen te gaan, bijvoorbeeld met onze brief aan de premier uit oktober 2023. Meer ideeƫn voor goed lokale zorg? Contacteer jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Sociaal domein

Parttime-premie voor uitkeringsgerechtigden

Volt wil kijken naar de financiƫle mogelijkheden om op termijn te werken richting een deeltijd-premie voor uitkeringsgerichtigden, zodat mensen met een uitkering niet worden gestraft als ze extra uren gaan werken.

Sociaal domein

Beter preventiebeleid voor zorg en veiligheid

Bij ieder voorstel, van Volt of van andere partijen, dat gezondheid of veiligheid aan gaat, stellen wij dezelfde vraag: gaan we alleen maar symptomen bestrijden, of gaan we ook investeren in preventie? Zo zorgen we voor lange-termijnsoplossingen in de gezondheidzorg en ordehandhaving.

Sociaal domein

Scholen aan beide kanten van de Maas

Door een afname van het aantal schoolgaande kinderen willen veel middelbare scholen verhuizen naar gedeelde locaties. Volt wil dat er minstens twee schoolgemeenschappen blijven voor die scholen, zodat onderwijs aan beide kanten van de Maas wordt gegarandeerd.

Onderwijs

Meer dialoog met het middelbaar en basisonderwijs

Volt wil veel meer innoveren in taalonderwijs in de grensregio en het actief motiveren van een gezonde levensstijl op basisscholen. Omdat te realiseren moeten we als onderwijspartij actief gesprekken blijven voeren met basisscholen en middelbare scholen: zo zijn we al langsgegaan bij Sint Maartenscollege, de Bernard Lievegoedschool en staan er verschillende afspraken op de agenda!

Onderwijs

Verbind Vista, Zuyd en UM met de politiek

Volt wil zoveel mogelijk de onderwijsinstellingen van Zuid-Limburg - Vista, Zuyd en UM - betrekken bij de lokale politiek. Daarom blijven we actief gesprekken voeren met MBO, HBO en WO zodat hun zorgen, uitdagingen en successen worden meegenomen in onze politieke beslissingen.

Onderwijs

Aansluiten bij ā€œGezonde basisschool van de toekomstā€

Volt wil dat Maastricht meedoet aan het Limburgs project "Gezonde basisschool van de toekomst", zodat er meer gezonde schoomaaltijden, voorlichten en beweging centraal komen te staan op scholen. Om te kijken naar mogelijkheden, willen we in gesprek gaan met basisscholen en het college.

Onderwijs

Maatschappijleer: nieuw lespakket basisscholen

Volt wil actief in gesprek met Maastrichtenaren om een lespakket voor Maastrichtse scholen op te zetten voor thema's die onze "Mestreechter maotsjappij" aangaan: van democratie tot emancipatie en van discriminatie tot inclusiviteit. Wil jij meedenken? Mail: jessica_sleijpen@volteuropa.org.

Onderwijs

Elkaar verstaan in een divers Maastricht

Lees meer

Nederlands voor de werkende international

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Nederlandse taalcursussen op de universiteit

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Limburgs taalonderwijs

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Engelstalige communicatie vanuit de gemeente

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Meer Frans en Duits op school

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Betaalbare Frans en Duitse taalcursussen

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Meer ontmoetingsplekken tussen anderstaligen

Meer tekst volgt snel!

Taalgemeenschappen verbinden

Make Maastricht green again

Lees meer

Inhaalslag om Maastricht te vergroenen

Meer tekst volgt snel!

Vergroening

Maastricht Aachen Airport sluiten

Meer tekst volgt snel!

Vergroening

Fiets- en wandelroutes uitbreiden

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Meer P&R buiten de stad

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Meer fietsenstallingen

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Een Maastrichtse ā€œGreen Dealā€ opstellen

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Autoluwe binnenstad creƫren

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Energieloket oprichten

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Waterhuishouding op peil brengen

Meer tekst volgt snel!

Natuur

Democratie 2.0

Lees meer

Een Maastrichtse Burgerraad

Meer tekst volgt snel!

Innovatieve democratie

Ledenberaad Volt oprichten

Meer tekst volgt snel!

Innovatieve democratie

Betere communicatie tussen gemeente en migranten

Meer tekst volgt snel!

Communicatie

Meer gemeentelijke aandacht voor transparantie

Meer tekst volgt snel!

Transparantie

Oprichten van een lobbyregister

Meer tekst volgt snel!

Transparantie

Veiligheid waarborgen in de gemeenteraad

Meer tekst volgt snel!

Veiligheid in de raad

Project Vrouwen voor Volt 2026 opzetten

Meer tekst volgt snel!

Meer vrouwen in de politiek

Maastricht in het hart van Europa

Lees meer

Uitvoeringsprogramma Europa-visie realiseren

Meer tekst volgt snel!

Europa-visie

Lokaal beleid toetsen aan de grensregio

Meer tekst volgt snel!

Europa-visie

Tozo beschikbaar maken voor grenswerkers

Meer tekst volgt snel!

Grenswerkers

Minder obstakels voor ā€œGrenslandersā€

Meer tekst volgt snel!

Grenswerkers

Drielandentrein realiseren

Meer tekst volgt snel!

Openbaar vervoer

Zuid-Limburgse intercityā€™s uitbreiden

Meer tekst volgt snel!

Openbaar vervoer

Wethouder Europese Zaken waarmaken

Meer tekst volgt snel!

Wethouder Europese Zaken

Volt Zuid-Limburg verder verbinden met Volt Europa

Meer tekst volgt snel!

Volt Europa

Oprichten van het Maas-Rijn Cultuurfonds

Meer tekst volgt snel!

Cultuur

Euregionale Museumkaart invoeren

Meer tekst volgt snel!

Cultuur

Internationalisering onderwijs waarborgen

Meer tekst volgt snel!

Europees onderwijs

Meer politiesamenwerking tussen buurlanden

Meer tekst volgt snel!

Euregionale Veiligheid

Geen huizencrisis voor studenten

Dankzij innovatieve stadsplanning en samenwerking tussen universiteiten en gemeenten is de huizencrisis voor studenten verleden tijd. Campussen door heel Nederland bieden nu voldoende betaalbare woningen voor elke nieuwe student.

Huisvestiging

Hier komt de titel

Onderdeel

Dankzij innovatieve stadsplanning en samenwerking tussen universiteiten en gemeenten is de huizencrisis voor studenten verleden tijd. Campussen door heel Nederland bieden nu voldoende betaalbare woningen voor elke nieuwe student.

Huisvestiging

Stemgedrag en schriftelijke vragen

Hieronder is een overzicht te vinden van alle moties en schriftelijke vragen, inclusief de steminformatie die aangeeft of Volt Maastricht voor of tegen heeft gestemd.

Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw 65 sociale huurappartementen Dr. Bakstraat 82

Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw 65 sociale huurappartementen Dr. Bakstraat 82

Raadsstuk

November 28, 2023

Voor

N.v.t.

Tegen

Delegatiebevoegdheid voorbereidingsbesluit schrappen

Delegatiebevoegdheid voorbereidingsbesluit schrappen

Amandement

November 28, 2023

Voor

N.v.t.

Tegen

Delegatiebesluit Omgevingswet Maastricht

Delegatiebesluit Omgevingswet Maastricht

Raadsstuk

November 28, 2023

Voor

N.v.t.

Tegen

Opnieuw agenderen van de uitzonderingscategorieƫn op het Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Opnieuw agenderen van de uitzonderingscategorieƫn op het Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Motie

November 28, 2023

Voor

N.v.t.

Tegen

Werkwijze bij Adviesrecht van de Raad

Werkwijze bij Adviesrecht van de Raad

Raadsstuk

November 28, 2023

Voor

N.v.t.

Tegen

Terugkijkperiode van 24 maanden voor vaststelling prijsgrens betaalbare koopwoningen

Terugkijkperiode van 24 maanden voor vaststelling prijsgrens betaalbare koopwoningen

Amandement

November 28, 2023

Voor

N.v.t.

Tegen

Afzien van indexering maximale koopprijzen betaalbare woningen

Afzien van indexering maximale koopprijzen betaalbare woningen

Amandement

November 28, 2023

Voor

N.v.t.

Tegen

Europese
programma

Al het goeds komt van ver zeggen ze! Zo ook ons Europees programma. Dit vormt de basis voor landelijk, provinciaal en regionaal beleid.

Nederlandse
programma

De rest van je leven speelt zich af in de toekomst. Ben je benieuwd hoe we dat zien?Ā Open dan het programma.

Maastrichtse
programma

Wil jij weten hoe wij van Maastricht het kloppend hart van Europa maken?Ā Lees dan snel het programma.

Coalitie
programma

Wil je weten hoe we met andere partijen samenwerken? Bekijk dan hier het coalitieakkoord van de gemeente.