Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

ANBI

Download hier ANBI informatie

Stichting Fractieondersteuning Volt Maastricht

Volt Maastricht heeft momenteel twee zittende gemeenteraadsleden. Onze raadsleden worden ondersteund door een aantal vrijwilligers. Deze ondersteuning wordt gecoördineerd vanuit de Stichting Fractieondersteuning Volt Maastricht. Dit is een algemeen nut beogende instelling, wat betekent dat er gegevens gepubliceerd dienen te worden. Deze gegevens zijn te vinden op deze pagina.

Algemene informatie

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire Naam: Stichting Fractieondersteuning Volt Maastricht

Statutaire Zetel: Maastricht

KvK nummer: 86024299

Fiscaal nummer (RSIN): 863836367

Bankrekeningnummer (IBAN): NL70 BUNQ 2084 6845 87

Tenaamstelling: Stichting Fractieondersteuning Volt Maastricht

BIC: BUNQNL2AXXX

Contactgegevens

Stichting Fractieondersteuning Volt Maastricht

Postadres

Busschuttenpoort 2 B 05

6211WB Maastricht

Website: https://voltmaastricht.nl

E-mail: maastricht@volteuropa.org

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel het verlenen van ondersteuning op administratief, organisatorisch en bestuurlijk gebied aan de fractie Volt in de gemeenteraad van de gemeente Maastricht. Zij heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

De fractie Volt bevordert met haar werkzaamheden de belangen van alle inwoners van Maastricht. Dit doet zij door het beleid te volbrengen zoals vastgesteld door de partij in haar verkiezingsprogramma onder het motto Maastricht in 2030: het kloppend hart van Europa. Het verkiezingsprogramma bestaat uit twaalf speerpunten:

1. Betere verbindingen: Limburg, België en Duitsland

2. Betaalbare woningen bouwen

3. Een duurzaam Maastricht in een groen Europa

4. Een burgerraad in Maastricht

5. Het Maas-Rijn-Cultuurfonds

6. Wethouder van de toekomst: Europese Zaken

7. Meertaligheid in het hart van Europa

8. Musea tussen Maas en Rijn: Verbind Europeanen

9. Sociaal Maastricht

10. Onderwijs als wapen tegen ongelijkheid

11. Nieuwkomers & Ondernemers: vertrouwen en begeleiden

12. Veilig voelen in het hart van Europa

Meer informatie over het gevoerde beleid kan worden gevonden in ons beleidsplan.

Bestuurders

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen. De bestuurders worden door het bestuur benoemd en zijn allen bij benoeming lid van Volt Nederland. Ze worden benoemd voor een periode van ten hoogste 4 jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Julius Ortjens Voorzitter 31 maart 2022 31 maart 2026

Mart den Heijer Secretaris 31 maart 2022 31 maart 2026

Robin Bakker Penningmeester 31 maart 2022 31 maart 2026

Beloning

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke eisen.

Personeel dat wordt aangesteld, zoals bijvoorbeeld een fractieondersteuner, wordt of via een zzp-contract opdrachten verleend of aangesteld in loondienst. Er wordt dan een arbeidscontract opgesteld dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Jaarverslag

Wij publiceren jaarlijks een jaarverslag. U vindt hier onder andere een verslag van uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording met balans en staat van baten en lasten. Jaarverslag Stichting Fractieondersteuning Volt Maastricht 2022 (pdf)