Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

Meld je aan voor dit evenement

Bedankt! We hebben je inschrijving ontvangen.
Oops! Er ging iets mis. Probeer het later nogmaals.

Maastricht: het

Kloppend Hart

van Europa

Het doel van de fractie van Volt Maastricht is om de Maastrichtse politiek Europeser, toegankelijker en concreter te maken. Ontdek op deze website wat er speelt in de gemeenteraad, waar Volt mee bezig is en doe mee.

Lees direct meer over ons.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Een Maastricht voor alle Maastrichtenaren in het hart van Europa.

Een Maastricht voor alle Maastrichtenaren in het hart van Europa.

Een Maastricht voor alle Maastrichtenaren in het hart van Europa.

Een Maastricht voor alle Maastrichtenaren in het hart van Europa.

Maak kennis met de fractie van Volt Maastricht!

Fractievoorzitter

Jules Ortjens

Algemene zaken

Sociaal domein

Jules is onze fractievoorzitter, hij is een Volter van het eerste uur. Als echte leider zet hij een stip op de horizon voor de toekomst van Volt. Hij is een geboren en getogen Sjeng en weet als geen ander wat er speelt in de stad. Bovendien heeft hij tijdens zijn studies veel internationale ervaringen opgedaan waardoor hij ook zijn weg kan vinden in het Europese landschap. Jules is naast raadslid ook docent aan de Universiteit Maastricht.

Raadslid

Mart Den Heijer

Fysiek

Economie & cultuur

Mart is al sinds de opbouw van Volt Maastricht bij de partij betrokken. Hij heeft als secretaris in het bestuur en campagneleider ervoor gezorgd dat Volt Maastricht kon uitgroeien tot waar het nu staat. Mart is sterk in het verbinden van mensen, orde creëren en het goed inschatten van mensen op de juiste plek. Naast zijn raadslidschap werkt hij ook voor de Hogeschool Zuyd in Heerlen.

Burgerlid & city lead

Romy Frijters

Economie & cultuur

Romy kent alle geheimen van Volt. Ook Romy is vanaf de opbouw van Volt Maastricht bij de partij betrokken geweest. Sterk op de inhoud en een gezelligheidsmens met een hart voor cultuur. Zonder Romy zouden de vergaderingen een stuk minder leuk zijn. Naast het actieve burgerlidschap is Romy werkzaam als projectleider team- en leiderschapsontwikkeling bij het MUMC+.

Burgerlid

Ryan Wilmes

Sociaal domein

Ryan is het creatieve brein van het team. Geen probleem is te ingewikkeld voor Ryan. Daarnaast is visueel communiceren iets wat op zijn lijf geschreven is. Ryan is geboren en getogen in Maastricht en zet zich maar al te graag in voor een socialer Maastricht. Ryan is werkzaam als opticien en zorgt er dus voor dat iedereen in het fractieteam scherp en kritisch blijft kijken.

Burgerlid

Danny Janssen

Fysiek

Danny is sinds begin dit jaar betrokken bij Volt. Nadat hij geinspireerd was geraakt naar aanleiding van onze campagne in Maastricht heeft hij besloten zich in te zetten voor een duurzaam Maastricht en een duurzame samenleving. Geboren in Sittard, opgegroeid in Duitsland en onderwezen in Maastricht, Rouen en Washington D.C. is hij een Europeaan en wereld burger in hart en nieren. Naast burger lid is hij werkzaam als programma manager Data Analytics by DHL Express en trotse baas van zijn adoptiehond Frits.

Secretaris

Jessica Sleijpen

No items found.

Jessica Sleijpen is een 21-jarige Nederlander die is opgegroeid in het pittoreske Kanne. Zoals de kenners vast weten; een klein dorpje net over de grens in België. Voor haar studie rechtsgeleerdheid is ze de grens over gehopt (slechts 10 minuutjes fietsen) en heeft ze haar (t)huis gevonden in Maastricht.

Public council meeting chair

Rebecca Warren

Ondersteuning

.

Wil je meer weten over Volt Maastricht?

Bekijk onze organisatie

Maastricht: het Kloppend Hart van Europa

Bekijk hier onze speerpunten die wij tot en met 2026 willen bereiken om zo het kloppend hart van Europa te worden.

Download hier het coalitie akkoord in twee talen

Download hier het verkiezings
programma in twee talen

Speerpunten

Wonen en leven in een sociaal en inclusief Maastricht

Lees meer

Geen huizencrisis voor studenten

Meer tekst volgt snel!

Huisvesting

Realisatie Studentencampus

Meer tekst volgt snel!

Huisvesting

Betaalbare woningen voor iedereen

Meer tekst volgt snel!

Huisvesting

Realisatie flexibele bestemmingsplannen

Meer tekst volgt snel!

Huisvesting

Veilig voelen in de Euregio

Meer tekst volgt snel!

Diverse & veilige stad

Een diverse en inclusieve stad

Meer tekst volgt snel!

Diverse & veilige stad

Overlast in de stad tegengaan

Meer tekst volgt snel!

Diverse & veilige stad

Economische ongelijkheid tegengaan

Volt gelooft dat economische ongelijkheid de bron is van veel uitdagingen in onze samenleving. Daarom ambieert Volt om in sociaal en economische beleid van onze gemeente, waar mogelijk, altijd rekening te houden met het versterke van gelijke kansen en bestaanszekerheid.

Gelijke kansen

Migranten omarmen

Migratie blijft een thema in de politiek. Bij ieder raadsvoorstel, iedere motie en iedere andere politieke stap binnen de muren van de gemeente, benoemt Volt de noodzakelijke oplossingen om niet-Europese migranten te verwelkomen, te laten participeren in de regio en de taal te leren - zodat Maastricht een open, inclusieve en dynamische thuisstad voor nieuwkomers blijft. Heb jij ideeën voor het meer betrekken van migranten in de stad en regio? Contacteer dan jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Gelijke kansen

OZB verhogen

Volt wil in gesprek met experts over een mogelijke verhoging van de ontroerende zaakbelasting, of OZB, in Maastricht. Door de nadruk te zetten op "sterkste schouders, zwaarste lasten", hopen we dat we naar een gelijkwaardigere lokale samenleving toe te kunnen gaan die zorgt voor een gezondere financiële situatie, zonder dat de meest fragiele groep in de stad het meest inlevert.

Gelijke kansen

Traineeship internationals Maastricht

Volt wil samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheden om een traineeship voor internationals in Maastricht op te zetten, in samenwerking met UM en Zuyd. We willen op internationaal talent behouden in te stad. Dat kan, bijvoorbeeld, door als gemeente actief Vlaamse afstuderenden en statushouders die Nederlands aan het leren zijn actief te werven, of een Master-programma op te zetten in samenwerking met UM en Zuyd.

Kenniseconomie

Nieuw bureau arbeidsbemiddeling

Volt wil kijken naar de mogelijkheden om nieuwe Maastrichtenaren, om het even welke nationaliteit, te begeleiden via een nieuw bureau arbeidsbemiddeling. In gesprek met het de gemeente willen we kijken in hoeverre dit mogelijk is.

Kenniseconomie

Energietoeslag voor internationals beschikbaar stellen

In 2022 kreeg Volt het voor elkaar om de energietoeslag beschikbaar te stellen voor internationale studenten - ook niet-Europese! Dat is uniek in Nederland en daar zijn we hartstikke trots op. We blijven strijden voor een sociaal systeem in Maastricht dat zoveel mogelijk rekening houdt met niet-Nederlanders. Zelf ideeën? Contacteer jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Sociaal domein

Lokaal georganiseerde mantelzorg

Volt wil in samenspraak met de gemeente kijken naar de mogelijkheid om wijkgebonden budgetten te introduceren voor de mantelzorg, zodat er minder financiële druk staat op gemeentelijke coördinatie en de toegankelijkheid van mantelzorg groter wordt.

Sociaal domein

Laaggeletterdheid terugdringen

Laaggeletterdheid ligt in Maastricht hoger (13%) dan regionaal en landelijk (11-12%). We willen met lokale partners, zoals Vista College, in gesprek over het aanpakken van dit probleem. Heb jij ideeën? Mail dan jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Sociaal domein

Échte decentralisatie: financiële middelen lobbyen naar Maastricht

Volt is voor échte decentralisatie van het sociaal domein: meer politieke ruimte voor de lokale politiek is goed voor een democratie dichtbij de mensen. Maar dan moeten we daar ook het Haagse geld voor krijgen! De Haagse "decentralisatie" was eigenlijk een verkapte bezuiniging. Die proberen we op alle niveaus in het land tegen te gaan, bijvoorbeeld met onze brief aan de premier uit oktober 2023. Meer ideeën voor goed lokale zorg? Contacteer jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Sociaal domein

Parttime-premie voor uitkeringsgerechtigden

Volt wil kijken naar de financiële mogelijkheden om op termijn te werken richting een deeltijd-premie voor uitkeringsgerichtigden, zodat mensen met een uitkering niet worden gestraft als ze extra uren gaan werken.

Sociaal domein

Beter preventiebeleid voor zorg en veiligheid

Bij ieder voorstel, van Volt of van andere partijen, dat gezondheid of veiligheid aan gaat, stellen wij dezelfde vraag: gaan we alleen maar symptomen bestrijden, of gaan we ook investeren in preventie? Zo zorgen we voor lange-termijnsoplossingen in de gezondheidzorg en ordehandhaving.

Sociaal domein

Scholen aan beide kanten van de Maas

Door een afname van het aantal schoolgaande kinderen willen veel middelbare scholen verhuizen naar gedeelde locaties. Volt wil dat er minstens twee schoolgemeenschappen blijven voor die scholen, zodat onderwijs aan beide kanten van de Maas wordt gegarandeerd.

Onderwijs

Meer dialoog met het middelbaar en basisonderwijs

Volt wil veel meer innoveren in taalonderwijs in de grensregio en het actief motiveren van een gezonde levensstijl op basisscholen. Omdat te realiseren moeten we als onderwijspartij actief gesprekken blijven voeren met basisscholen en middelbare scholen: zo zijn we al langsgegaan bij Sint Maartenscollege, de Bernard Lievegoedschool en staan er verschillende afspraken op de agenda!

Onderwijs

Verbind Vista, Zuyd en UM met de politiek

Volt wil zoveel mogelijk de onderwijsinstellingen van Zuid-Limburg - Vista, Zuyd en UM - betrekken bij de lokale politiek. Daarom blijven we actief gesprekken voeren met MBO, HBO en WO zodat hun zorgen, uitdagingen en successen worden meegenomen in onze politieke beslissingen.

Onderwijs

Aansluiten bij “Gezonde basisschool van de toekomst”

Volt wil dat Maastricht meedoet aan het Limburgs project "Gezonde basisschool van de toekomst", zodat er meer gezonde schoomaaltijden, voorlichten en beweging centraal komen te staan op scholen. Om te kijken naar mogelijkheden, willen we in gesprek gaan met basisscholen en het college.

Onderwijs

Maatschappijleer: nieuw lespakket basisscholen

Volt wil actief in gesprek met Maastrichtenaren om een lespakket voor Maastrichtse scholen op te zetten voor thema's die onze "Mestreechter maotsjappij" aangaan: van democratie tot emancipatie en van discriminatie tot inclusiviteit. Wil jij meedenken? Mail: jessica_sleijpen@volteuropa.org.

Onderwijs

Elkaar verstaan in een divers Maastricht

Lees meer

Nederlands voor de werkende international

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Nederlandse taalcursussen op de universiteit

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Limburgs taalonderwijs

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Engelstalige communicatie vanuit de gemeente

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Meer Frans en Duits op school

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Betaalbare Frans en Duitse taalcursussen

Meer tekst volgt snel!

Meertaligheid

Meer ontmoetingsplekken tussen anderstaligen

Meer tekst volgt snel!

Taalgemeenschappen verbinden

Make Maastricht green again

Lees meer

Inhaalslag om Maastricht te vergroenen

Meer tekst volgt snel!

Vergroening

Maastricht Aachen Airport sluiten

Meer tekst volgt snel!

Vergroening

Fiets- en wandelroutes uitbreiden

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Meer P&R buiten de stad

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Meer fietsenstallingen

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Een Maastrichtse “Green Deal” opstellen

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Autoluwe binnenstad creëren

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Energieloket oprichten

Meer tekst volgt snel!

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Waterhuishouding op peil brengen

Meer tekst volgt snel!

Natuur

Democratie 2.0

Lees meer

Een Maastrichtse Burgerraad

Meer tekst volgt snel!

Innovatieve democratie

Ledenberaad Volt oprichten

Meer tekst volgt snel!

Innovatieve democratie

Betere communicatie tussen gemeente en migranten

Meer tekst volgt snel!

Communicatie

Meer gemeentelijke aandacht voor transparantie

Meer tekst volgt snel!

Transparantie

Oprichten van een lobbyregister

Meer tekst volgt snel!

Transparantie

Veiligheid waarborgen in de gemeenteraad

Meer tekst volgt snel!

Veiligheid in de raad

Project Vrouwen voor Volt 2026 opzetten

Meer tekst volgt snel!

Meer vrouwen in de politiek

Maastricht in het hart van Europa

Lees meer

Uitvoeringsprogramma Europa-visie realiseren

Meer tekst volgt snel!

Europa-visie

Lokaal beleid toetsen aan de grensregio

Meer tekst volgt snel!

Europa-visie

Tozo beschikbaar maken voor grenswerkers

Meer tekst volgt snel!

Grenswerkers

Minder obstakels voor “Grenslanders”

Meer tekst volgt snel!

Grenswerkers

Drielandentrein realiseren

Meer tekst volgt snel!

Openbaar vervoer

Zuid-Limburgse intercity’s uitbreiden

Meer tekst volgt snel!

Openbaar vervoer

Wethouder Europese Zaken waarmaken

Meer tekst volgt snel!

Wethouder Europese Zaken

Volt Zuid-Limburg verder verbinden met Volt Europa

Meer tekst volgt snel!

Volt Europa

Oprichten van het Maas-Rijn Cultuurfonds

Meer tekst volgt snel!

Cultuur

Euregionale Museumkaart invoeren

Meer tekst volgt snel!

Cultuur

Internationalisering onderwijs waarborgen

Meer tekst volgt snel!

Europees onderwijs

Meer politiesamenwerking tussen buurlanden

Meer tekst volgt snel!

Euregionale Veiligheid

Geen huizencrisis voor studenten

Dankzij innovatieve stadsplanning en samenwerking tussen universiteiten en gemeenten is de huizencrisis voor studenten verleden tijd. Campussen door heel Nederland bieden nu voldoende betaalbare woningen voor elke nieuwe student.

Huisvestiging

Hier komt de titel

Onderdeel

Dankzij innovatieve stadsplanning en samenwerking tussen universiteiten en gemeenten is de huizencrisis voor studenten verleden tijd. Campussen door heel Nederland bieden nu voldoende betaalbare woningen voor elke nieuwe student.

Huisvestiging

Aankomende (fractie) evenementen

Uitje

Aachen

10.12.2023

16:00

Christmas market Aachen

Verzamelen om 16:00 bij het centraal station in Maastricht.

Borrel

Cafe forum

7.12.2023

19:30

Extra meeting about election results

Vooruitkijken naar een positieve toekomst voor Volt in Zuid-Limburg. Welke stappen gaan we zetten om meer zichtbaar te zijn en onze beweging uit te bouwen.

Borrel

Cafe forum

4.12.2023

19:30

Public counsil meeting

Borrel

Cafe forum

1.12.2023

17:00

Bijeenkomst cafe forum

Fractiebijeenkomst

Cafe forum

6.11.2023

19:30

Public council meeting november (special campaign edition)

Seminar

Cafe forum

2.11.2023

19:00

Een groenere toekomst

Fractiebijeenkomst

Cafe forum

5.10.2023

19:00

Europe-themed pub quiz

Fractiebijeenkomst

Cafe forum

2.10.2023

19:30

Public council meeting oktober

Fractiebijeenkomst

Cafe forum

4.9.2023

19:30

Public council meeting september

Tripje

Verzamelen station Maastricht

14.8.2023

12:00

ALABONNEUR! VOLT GAAT NAAR LUIK!

Fractiebijeenkomst

Cafe forum

3.7.2023

19:30

Public council meeting juli

Social meeting

Cafe forum

5.6.2023

19:30

Social meeting juni

Fractiebijeenkomst

Cafe forum

1.5.2023

19:30

Public council meeting mei

Fractiebijeenkomst

Cafe forum

3.4.2023

19:00

Public council meeting april

Fractiebijeenkomst

Cafe forum

27.2.2023

19:00

Public council meeting Februari

Fractiebijeenkomst

Cafe forum

30.1.2023

19:00

Public council meeting January

Fractiebijeenkomst

Cafe forum

19.12.2022

19:00

Public council meeting december

Fractiebijeenkomst

Cafe forum

28.11.2022

19:00

Public council meeting november

Sociaal evenement

Maastricht

5.11.2022

12:00

Flyeren met de fractie (borrel na afloop)

General Assembly

Praag

7.10.2022

8:00

Met de fractie naar de General Assembly Volt Europa

Sociaal evenement

Cafe Forum

8.9.2022

20:30

Kennismaken met de fractie

Sociaal evenement

Luik station

3.9.2022

12:00

Op bezoek met de fractie naar Volt Luik

Sociale evenement

Capucijnenstraat 21 C12

21.8.2022

18:00

Zomeractiviteit

Cursus

Café Forum Maastricht

11.8.2022

20:30

Borrel Café Forum

Sociaal evenement

Grote gracht 2B

7.7.2022

20:00

Training debateren

Join the movement!

Ontdek hoe jij kunt meehelpen

Jules Ortjens en Romy Frijters bij de verkiezingscampagne voor Volt Maastricht als fractie in Gemeente Maastricht

Vul het onderstaande formulier in:

Bedankt voor je bericht! We nemen zo snel mogelijk contact op met je.
Oeps! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier. Probeer het later nog eens.