Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

+1 Maastricht in het kloppend hart van Europa

Economie & cultuur

Lees het beleid

7.7.2023

Tweede Kamer motie grenswerkers

Motie

De Tweede Kamerfracties van Volt en het CDA hebben op 14 juni een aantal schriftelijke vragen ingediend over de fiscale behandeling van grenswerkers. Op 3 juli kwam daar een zeer uitgebreid en constructief antwoord op van de staatssecretaris. Hoewel er goede stappen worden ondernomen, is er nog veel ruimte voor verbetering. Daarom hebben we samen met de landelijke fracties van Volt en het CDA een Tweede Kamer motie ingediend. We zijn er blij nu te kunnen aankondigen dat deze motie met een grote meerderheid is aangenomen. Op onze Instagram-pagina vind je een overzicht van deze motie

14.7.2023

Toezegging College Burgemeester en Wethouders: Themasessie Europa visie

Toezegging

De campagne-leus "Maastricht, het kloppend hart van Europa" is mooi, maar alleen waardevol als we er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Het onderwerp van Europese samenwerking heeft tijd nodig om te rijpen binnen de Maastrichtse raad, die redelijk conservatief is. Gelukkig hebben we een toezegging van het college van B&W ontvangen om uiterlijk begin 2024 een themasessie binnen dit onderwerp te organiseren. Onze volgende stap is om tijdens een raadsvergadering de volledige raad te laten stilstaan bij dit onderwerp. Een visie is immers essentieel voor effectieve uitvoering, aangezien Maastricht haar strategische ligging niet mag negeren.

5.6.2023

Volt Algemene Ledenvergadering in Boekarest

Algemen ledenvergadering

Afgelopen weekend zijn Jules, Mart en Ryan naar Boekarest gereisd voor de Agemene Ledenvergadering van Volt Europa. Daar hebben ze deelgenomen aan verschillende inhoudelijke sessies met onderwerpen variërend van representatieve vertegenwoordiging in de politiek tot en met Europese beleid. Daarnaast was deze bijeenkomst ook de perfecte gelegenheid om Volters uit heel Europa te leren kennen, zoals de Wethouder Europese Zaken in Frankfurt en onze collega’s uit Bologna en Bulgarije. We zijn trots om deel uit te maken van deze krachtige beweging, waar we gezamenlijk werken aan een beter Europa en kijken dan ook uit naar de volgende GA. De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 25 en 26 november 2023 in Parijs. Wij hebben onze treintickets al gekocht, kom jij ook?

14.6.2023

De ongelijke fiscale behandeling grenswerkers

Tweede Kamer vragen

We zijn al langer bezig met de ongelijke fiscale behandeling van grenswerkers tijdens en na de corona crisis. Helaas is er maar zo veel dat we lokaal, in een gemeente als Maastricht, voor deze groep kunnen betekenen. Daarom hebben we samen met onze landelijke fractie, gesteund door het CDA, Tweede Kamer vragen ingediend. Met deze vragen stellen we het parlement op de hoogte van de ingewikkelde financiële situatie waar veel grenswerkers zich in bevinden en roepen we op tot actie. Denk daarbij aan het afsluiten van een (tijdelijke) overeenkomst met onze buurlanden, die vergelijkbaar is met de overeenkomst die gold tijdens de COVID-19 crisis. De hele set vragen is op de website van de Tweede Kamer te lezen.

20.4.2023

Het Deutschlandticket ook geldig voor trajecten in Limburg?

Schriftelijke vragen

Vanaf volgende maand wordt er in Duitsland het “Deutschlandticket” geïntroduceerd. Het ticket, bruikbaar in heel Duitsland, wordt ook geldig in Hengelo en Enschede. We zien dit als een mooie impuls voor grenswerkers en zouden dit ticket ook graag invoeren in Maastricht en Limburg. Daarom heeft ons Raadslid Mart den Heijer deze week schriftelijke vragen ingediend aan het college van burgemeester en wethouders met de oproep te onderzoeken of dit “Deutschlandticket” ook potentie heeft in de lokale Euregio.

22.3.2023

De toekomst van hybride werken

Schriftelijke vragen

De afspraken rondom sociale zekerheid voor grenswerkers die tijdens de corona pandemie zijn gemaakt, lopen tot 1 juli 2023. Dit betekent dat veel grenswerkers, die nu vaak nog de mogelijkheid hebben hybride te werken, geconfronteerd worden met een onzekere toekomst. Mochten de aangepaste regelingen vervallen, zal het voor grenswerkers ontzettend lastig worden om gedeeltelijk vanuit thuis te werken. En dit terwijl hybride werken in dit tijdperk zo normaal geworden is. Als internationale stad zijn we afhankelijk van grenswerkers, zeker in een krappe arbeidsmarkt. Hoe minder aantrekkelijk het wordt om over de grens te gaan werken, hoe minder aantrekkelijk onze regio in zijn geheel wordt. Daarom hebben we schriftelijke vragen ingediend voor het Maastrichts college en werken we hard samen met onze partijgenoten om op gemeentelijk, landelijk, en Europees niveau politieke druk uit te oefenen.

9.3.2023

De internationalisering van het vervolgonderwijs

Schriftelijke vragen gesteld

Afgelopen week hebben we, samen met D66, schriftelijke vragen gesteld aan het college over de Haagse plannen voor het hoger onderwijs. De voorgestelde Nederlandse taalmaatregel zou funest zijn voor een internationale universiteit als Maastricht University. Met onze vragen willen we achterhalen in hoeverre de gemeente samenwerkt met de UM en andere kennisinstellingen om de impact van de overheidsplannen voor een stad als Maastricht te communiceren naar Den Haag. Daarnaast hopen we druk te zetten op de gemeente om een afbouw van de internationalisering van het onderwijs tegen te gaan en de binding van (internationale) studenten aan Maastricht te bevorderen.

2.3.2023

Schriftelijke vragen: grensoverstijgend openbaar vervoer

Schriftelijke vragen

Nog tot 2031 mag Arriva in Limburg het openbaar vervoer verzorgen, contractueel mag maar 0,2 procent van die ritten uitvallen. In realiteit, zeker de afgelopen maanden, is de rituitval echter veel hoger. Om uit te zoeken waar dit aan ligt en hoe het college hoopt deze situatie aan te pakken hebben we afgelopen week vragen gesteld over Europees openbaar vervoer in Maastricht en Zuid-Limburg. Want zeg nou eerlijk: we verdienen toch veel betere verbindingen naar België en Duitsland? Daarvoor is wel goede samenwerking nodig: niet alleen met België en Duitsland, maar ook met Heerlen en Sittard-Geleen! We kunnen niet spreken over Euregionaal vervoer als de de lokale zaken niet in orde zijn. Gelukkig steunden maar liefst negen andere fracties onze vragen!

25.2.2023

Fractie naar Volt conferentie Enschede

Conferentie Euregionale samenwerking

Deze zaterdag waren Jules, Mart, Anita, en Lisanne aanwezig bij de Volt conferentie over Euregionale samenwerking in Enschede. Daar gaven ITEM, Burgemeesters uit grensgemeenten, en vertegenwoordigers van de steden in de Euregio Enschede-München de hele dag lang verschillende sessies over Euregionale samenwerking en wat we kunnen leren van de Euregio in Enschede. Tevens heeft Jules, samen met Tobias van Volt Aachen, een presentatie gegeven over de Euregio MaasRijn en hoe hier, op het gebied van samenwerking, nog veel kan worden verbeterd. We hebben kunnen zien hoe het in andere grensregio’s gaat en wat we daarvan kunnen leren. Daarnaast hebben we kunnen delen welke obstakels wij tegenkomen in de lokale Euregio. Kortom, dit was voor ons een ontzettend inspirerende, leuke, en zeker leerzame dag.

10.2.2023

Fractie bezoekt het Vista College

Werkbezoek

De fractie heeft vorige week een werkbezoek gebracht aan het Vista College. Het doel van dit bezoek was om te kijken hoe het college omgaat met internationalisering. Het Vista College loopt daar, vergeleken met andere MBO onderwijsorganisaties, namelijk ver op vooruit. Zo worden er voor studenten reizen georganiseerd om in het buitenland met andere studenten aan projecten te werken en zijn er meerdere coördinatoren ‘internationalisering’ binnen het College actief. Tijdens het werkbezoek hebben we vooral gezien dat het MBO gelijk moet worden gesteld aan het HBO en de universiteit: een internationale omgeving heeft voor praktisch opgeleide studenten ook een grote toegevoegde waarde. Helaas is er op het gebied van wet- en regelgeving nog steeds een grote mate van ongelijkheid. Het is allemaal erg goed geregeld voor de universiteit, maar bij het MBO wordt een internationale insteek niet gefaciliteerd. In conclusie, we hebben geleerd dat er in een grensstad als Maastricht ontzettend veel gebeurd op het gebied van internationalisering, maar ook dat mensen en/of organisaties vaak meer willen en dit niet zelf georganiseerd krijgen (door bijvoorbeeld gebrek aan wetgeving die dit faciliteert). Daar kunnen wij als gemeente nog veel in betekenen.

3.2.2023

Anita bij overleg Maastricht Working on Europe

Activiteiten wethouder Anita

Als lid van de Raad van Advies was Volt wethouder Anita bij een overleg van Maastricht Working on Europe. Tijdens deze vergadering is er stilgestaan bij het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar naar de toekomst van Maastricht binnen Europa. Zo is onder andere besproken hoe het internationale karakter en profiel van Maastricht benadrukt kan worden om zo het vestigingsklimaat van de stad te verbeteren. Hierbij is uitgebreid stilgestaan bij de rol en waardevolle activiteiten van Studio Europa.

4.2.2023

Jules in gesprek met Volt Aachen

Bezoek aan Volt Aachen

Afgelopen weekend heeft Jules een bezoek gebracht aan de vertegenwoordigers van Volt Aachen. In een gesprek met Tobias Schindler (Volt Aachen) zijn verschillende grensoverstijgende uitdagingen in de regio Maas Rijn, waaronder openbaar vervoer en grenswerkers, aan bod gekomen. Daarnaast zijn twee concrete onderwerpen besproken. Ten eerste, dat Jules en Tobias beide zullen spreken op het Volt Symposium van 25 februari in Enschede. Een kijkje achter de schermen: Jules en Tobias zullen het voornamelijk hebben over de uitdagingen en kansen op het gebied van Euregionale samenwerking. Ten tweede is er gewerkt aan de schriftelijke vragen over de winkelleegstand in de binnenstad van Aken. Daarbij is gekeken hoe wij, als Maastrichtenaren en Zuid-Limburgers, Aken daar eventueel in kunnen helpen. Zo kampt Maastricht met torenhoge huurprijzen en een gebrek aan winkel- en woonruimtes. Samen met Volt Aachen willen we onderzoeken in hoeverre we, door samen te werken, elkaars problemen kunnen oplossen.

31.1.2023

Een week op pad met Wethouder Europese Zaken Anita Bastiaans

Blog

Ben je wel eens nieuwsgierig naar de activiteiten van onze wethouder Anita Bastiaans? Of wil je weten hoe de agenda van een wethouder er nou eigenlijk uit ziet? Lees dan hier ons blog een neem een kijkje in een week van Anita.

29.1.2023

Anita bezoekt Studio Europa

Werkbezoek

Vorige week bracht Volt-wethouder Anita Bastiaans een bezoek aan Studio Europa, een kenniscentrum gericht op Europa in Maastricht. Met vertegenwoordigers van de instelling besprak ze hoe de gemeente verschillende van haar Europa-gerelateerde doelen kan bereiken, zoals meer samenwerking met de EU en binnen de Euregio, maar ook hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat die voordelen duidelijk zijn voor Maastrichtenaren en alle inwoners van de stad bereiken. Tijdens het bezoek zijn er ook concrete activiteiten besproken, zoals het organiseren van een debat waarin inwoners een discussie kunnen voeren over de rol van Europa in Maastricht.

17.12.2022

Jules Ortjens en Anita Bastiaans doen meet aan MEP debat

Evenement

Afgelopen zaterdag hebben fractievoorzitter Jules Ortjens en wethouder Anita Bastiaans deelgenomen aan een Model European Parliament debat georganiseerd door MEP Limburg in het Student Hotel in Maastricht. In dit debat zijn ze met jongeren in discussie gegaan over de toekomst van Europa.

9.12.2022

Een stop aan de toestroom van internationale studenten?

Nieuws en beleid

De tweede kamer heeft onlangs een motie aangenomen die onderwijsinstellingen vraagt de actieve werving van internationale studenten stop te zetten. Voor steden in de Randstad zijn de gevolgen mogelijk beperkt, maar in de grensregio zijn we deels afhankelijk van het jonge talent dat aan de andere kant van de grens woont. Zo een uniforme maatregel, ontworpen in Den Haag, is niet geschikt voor een grensstad als Maastricht. Maatwerk is nodig. Daarnaast is dit beleid ook nog eens in strijd met het ideaalbeeld van de EU. Kortom, wij zullen ons hier tegen verzetten en er alles aan doen om de belangen van een Europese grensstad te behartigen in Den Haag.

Update 9 december: Wij bleken niet de enige. Alle partijen in Maastricht gaven aan onze zorgen te delen. Niet alleen Maastricht, maar ook Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, en Heerlen; bijna heel Limburg sprak zich in een brief uit tegen de motie van De Tweede Kamer. Verschillende universiteiten gaven in een andere brief ook aan zich grote zorgen te maken. We zijn dan ook erg blij met het nieuws dat Minister Dijkgraaf (Wetenschap) naar deze zorgen luistert en besloten heeft de motie van de kamer niet uit te voeren.

6.12.2022

Volt vertegenwoordigers naar Maastricht

Werkbezoek

Vertegenwoordigers van Volt Leuven, Brussels en Aken waren vandaag aanwezig in het Mosae Forum. Daar hebben ze de hele dag met Mart en Jules gewerkt aan verschillende Euregionale ambitities. Dit was natuurlijk ook de perfecte gelegenheid om Belgische en Duitse perspectieven op ons beleid te toetsen en samenwerking op grensoverstijgende onderwerpen te versterken. We hebben dit soort werkbezoeken als zeer effectief ervaren en zullen dit dan ook vaker organiseren.

25.11.2022

Werkbezoek Europees Comité van de Regio’s

Werkbezoek Anita (wethouder)

Volt wethouder Anita Bastiaans ontving afgelopen week een vertegenwoordiging van het Europees Comité van de Regio’s, een Europees politiek orgaan met het doel om decentrale overheden (zoals provincies, gemeentes, en steden) te verbinden met de EU. Dit doet het Comité door deze regio’s de mogelijkheid te bieden advies te geven aan de Europese Unie en te betrekken bij de totstandkoming van nieuwe Europese regels. Tijdens de afspraak zijn verscheidene onderwerpen aan bod gekomen, zoals cultuur, onderwijs, volksgezondheid, sociaal beleid en vervoer. Voor Maastricht, als kloppend hart van Europa, is het van belang dat we onze banden met de EU aanhalen, daarom is een volgende afspraak ook in de maak.

16.11.2022

Meer samenwerking tussen Maastricht en de Europese Unie

Werkbezoek Anita (wethouder)

Afgelopen week zat Volt wethouder Anita Bastiaans in een meeting met twee leden van De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie, de de facto ambassade van Nederland bij de EU. Tijdens deze vergadering is gekeken hoe de samenwerking tussen Maastricht en Brussel verbeterd kan worden. Dit hopen we te doen door, bijvoorbeeld, het opbouwen van een netwerk in Brussel en eenverbetering van de zichtbaarheid van Maastricht in de stad. Daarnaast is besproken hoe we de positie van Maastricht als werkplaats van Europa kunnen versterken. Ons uiteindelijke doel is de komst van Europese instituties naar Maastricht, zoals eerder ook met de European Institution of Public Administration gebeurde.

11.11.2022

Minister Schouten en de Tozo-regeling

Antwoord van ministerie

Op 5 juli heeft Jules namens een brede coalitie van partijen een brief gestuurd naar Minister Schouten om te informeren over de stand van zaken omtrent de Tozo regeling. Minister Schouten heeft afgelopen maand schriftelijk gereageerd op deze brief. Deze reactie is hier te lezen. 

Op basis van deze reactie moeten we, tot onze teleurstelling, concluderen dat het ministerie op dit moment geen actie zal ondernemen. Dit betekent dat slachtoffers van de huidige regelgeving geen andere mogelijkheid hebben dan naar de rechter stappen om hun gelijk te krijgen. Dit is al eerder gebeurd en in 2023 zal nog een rechtszaak van start gaan. Hoewel we begrip hebben voor deze acties, hopen we een situatie waar de rechter consequent de enige uitweg is voor burgers te voorkomen. Volt Maastricht zal deze rechtszaak hoe dan ook met volle aandacht volgen.

11.7.2022

Waarom Volt haar plek in de Burgemeesterscommissie afstaat

Fractie Update

Zoals recent beschreven in 1Limburg en RTV Maastricht nemen we geen deel aan de commissie die volgend jaar een nieuwe burgemeester selecteert. We hebben hier expliciet voor gekozen omdat we de manier waarop de burgemeester nu verkozen word, democratisch illegitiem vinden. De burgemeester wordt namelijk helemaal niet verkozen maar door een select aantal raadsleden naar voren geschoven. Gewone burgers hebben nauwelijks inspraak in deze procedure (alleen indirect, bij de gemeenteraadsverkiezingen).

Door ruimte te maken in de Burgemeesterscommissie voor grotere partijen hoopt Volt zo veel mogelijk Maastrichtenaren, op zijn minst indirect, inspraak te geven in de selectie van de nieuwe burgemeester.

10.10.2022

Volt Maastricht naar de Algemene Ledenvergadering

Ledenoverleg

Burgerleden Romy en Ryan zijn aanwezig geweest op de algemene ledenvergadering van Volt in Praag. Daar hebben ze contact gelegd met Volters uit heel Europa. Tevens zijn, samen met andere volksvertegenwoordigers, de prioriteiten voor de Europese verkiezingen van 2024 besproken en is er gekeken hoe de samenwerking binnen Volt verbeterd kan worden. Kortom, een belangrijke moment voor de ontwikkeling van de partij.

Benieuwd wat er allemaal besproken is? Luister dan naar aflevering 3 van onze podcast ´Mestreech Made in Europe': "Czech" this episode

28.8.2022

Meer samenwerking in het Maas-Rijn gebied

Werkbezoek

Volt wethouder Anita Bastiaans heeft contact gelegd met ITEM. Een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met advisering, kennisuitwisseling en opleidingsactiviteiten op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. Daarnaast is Anita aanwezig bij het eerste evenement van Interreg Meuse-Rhine. Deze afdeling van Interreg zal zich focussen op het stimuleren van een slimmer, groener, en socialer Maas-Rijn gebied.

27.9.2022

Verduurzamingsslag statieflessen

Motie

Op dit moment komen nog veel statieflessen in de prullenbak of naast de prullenbak terecht. Wij vinden het heel belangrijk dat er meer gedaan wordt aan recylcing. Mensen moeten deze flessen dus kunnen inleveren tegen statiegeld. Vandaar dat we op initiatief van D66 een motie indienen die recylcing van plastic en glasafval stimuleert. Meer weten? De motie vind je hier

19.6.2022

Brainstrorm evenementen

Leden overleg

Start brainstorm-fase organiseren fractie-evenementen: Vanuit het verlangen naar meer communicatie en interactie tussen de fractie en achterban wordt er gekeken naar mogelijke fractie-evenementen in Maastricht: hoe ziet een evenement er uit, is het haalbaar, en hoe wordt het georganiseerd? De fractie is in overleg gegaan met haar leden.

5.7.2022

Update Tozo brief minister van sociale zaken!

Motie & brief

Een Maastricht voor alle Maastrichtenaren is ook een Maastricht voor de grenswerker. Lees hier wat wij hebben gedaan om op te komen voor deze groep mensen.

24.6.2022

Wethouders bezoeken Brussel

Werkbezoek

Het college van B&W is naar Brussel afgereisd, het was een officieel werkbezoek. Het doel was om zoveel mogelijk mensen te leren kennen en zichtbaar te maken dat Maastricht haar banden wilt versterken met Brussel.